O KAMPANI

Všechny jsme z Venuše

Může se to týkat každé z nás!

Rakovinou prsu onemocní ročně v Česku kolem šesti tisíc žen. Léčba prsních nádorů je přitom jednou z nejúspěšnějších onkologických disciplín. Úspěch léčby ale do značné míry závisí na včasné indikaci. Kampaň Všechny jsme z Venuše vyzývá hlavně mladou generaci dívek, které nespadají do takzvané rizikové skupiny, aby byly aktivnější a začlenily samovyšetření prsu do své běžné rutiny a nebály se vést se svým okolí diskuzi, rakovina prsu nesmí být tabu.

„Úspěch léčby do značné míry závisí i na tom, jak se pacientka ztotožní s léčebným plánem, jak si léčbu vezme za svou a jak bude usilovat o její zdařilé uskutečnění. Proto je  strašně důležité vést s lékařem dialog a nebát se o nemoci mluvit,“

doplňuje ambassadorka projektu Lucka, která rakovinu prsu prodělala ve svých 23 letech.

O KAMPANI

Všechny jsme z Venuše

Může se to týkat každé z nás!

Rakovinou prsu onemocní ročně v Česku kolem šesti tisíc žen. Léčba prsních nádorů je přitom jednou z nejúspěšnějších onkologických disciplín. Úspěch léčby ale do značné míry závisí na včasné indikaci. Kampaň Všechny jsme z Venuše vyzývá hlavně mladou generaci dívek, které nespadají do takzvané rizikové skupiny, aby byly aktivnější a začlenily samovyšetření prsu do své běžné rutiny a nebály se vést se svým okolí diskuzi, rakovina prsu nesmí být tabu.

„Úspěch léčby do značné míry závisí i na tom, jak se pacientka ztotožní s léčebným plánem, jak si léčbu vezme za svou a jak bude usilovat o její zdařilé uskutečnění. Proto je  strašně důležité vést s lékařem dialog a nebát se o nemoci mluvit,“

doplňuje ambassadorka projektu Lucka, která rakovinu prsu prodělala ve svých 23 letech.

O rakovině prsu

Nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u žen. Ročně je v České republice zjištěno zhruba 6 000 nových případů. Nejčastější výskyt je mezi 50. a 60. rokem života.

  Moderní léčba rakoviny prsu

  Biologická léčba je zatím nejmodernějším výdobytkem v léčbě rakoviny, a přestože je vývoj biologických léčiv záležitostí poměrně mladou, je zřejmé, že významně posunul a ještě posune možnosti onkologie 21. století.

  Biologická léčba vychází z nejnovějších vědeckých poznatků týkajících se struktur a pochodů na povrchu a uvnitř buněk. A tak zatímco chemoterapie působí na obecné buněčné struktury, například na DNA, která je vlastní všem buňkám, biologické preparáty jsou nasměrovány na molekuly a pochody specifické pro buňky nádoru.

  Díky tomu nezpůsobují žádné život ohrožující komplikace a mají jen minimální vedlejší účinky.

   MECHANISMUS ÚČINKU

   V současnosti existující biologické léky na karcinom prsu jsou založeny na dvou principech. Buď jde o protilátky proti receptorům na povrchu buněk, nebo o tzv. malé molekuly zaměřené proti nitrobuněčným komponentům.

    Protilátky se podávají nitrožilně, malé molekuly jsou ve formě tablet. U nás jsou zatím registrovány k léčbě rakoviny prsu tyto účinné látky:

    • Trastuzumab
     Jedná se o protilátku proti tzv. receptoru HER2. Látka se váže na tyto patologické receptory a blokuje všechny děje jimi zprostředkované. Výsledkem je odumírání nádorových buněk. Tento efekt lze očekávat pouze v případě, že histologický rozbor prokáže zvýšenou přítomnost znaku HER2 na nádorové tkáni. Karcinom těchto biologických vlastností, podmiňujících účinnost protilátky trastuzumab, se vyskytuje přibližně u dvaceti procent léčených žen.
    • Bevacizumab
     Látka působí proti cévnímu růstovému faktoru – zabraňuje novotvorbě cév vyživujících nádor, takže nádor odumře. Učinkuje u pokročilého karcinomu, zejména v kombinaci s cytostatiky.
    • Lapatinib
     Látka se váže na nitrobuněčné části receptoru HER2 a dalších receptorů umožňujících růst. Díky lapatinibu se růst zastaví a buňky nádoru odumírají.

    Terapeutický přístup se volí vždy individuálně na základě biologické charakteristiky každého nádoru. Biologické léky se podávají dlouhodobě, tj. rok a déle, a to v určitých intervalech.

    Aplikují se buď samostatně, nebo v různých kombinacích s cytostatiky či hormony. Vzájemné kombinace různých druhů biologických látek jsou zatím ve fázi výzkumu.

    Léčba biologickými látkami je mimořádně nákladná, je ale plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Má na ni právo každá pacientka, u níž se prokáže typ nádoru, na nějž biologická léčba učinkuje. Jestliže jsi onemocněla rakovinou prsu, udělej všechno pro to, aby ses dostala k nejmodernějším metodám léčby.

    Neboj se toho, že by si lékař mohl tvůj aktivní postoj vyložit jako nedostatek důvěry. Oba přece víte, že jde o tvé zdraví, o tvou bolest, o tvou budoucnost. Co tedy můžeš pro sebe udělat:

    • Zajímej se o histologický obraz svého nádoru, zejména o to, zda byla v tvém případě prokázána přítomnost znaku HER2 v nádorové tkáni. Zjišťování výskytu receptorů HER2 na nádorových buňkách je povinné a pro indikaci biologické léčby zcela zásadní.
    • Svěř se do péče jednoho z komplexních onkologických center. Jedině ta totiž mají akreditaci k biologické léčbě. Navíc mají přístup ke klinickým studiím a díky své specializaci i největší zkušenosti s léčbou rakoviny.
     zdroj:
     rakovinaprsu.cz

     O rakovině prsu

     Nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u žen. Ročně je v České republice zjištěno zhruba 6 000 nových případů. Nejčastější výskyt je mezi 50. a 60. rokem života.

      Moderní léčba rakoviny prsu

      Biologická léčba je zatím nejmodernějším výdobytkem v léčbě rakoviny, a přestože je vývoj biologických léčiv záležitostí poměrně mladou, je zřejmé, že významně posunul a ještě posune možnosti onkologie 21. století.

      Biologická léčba vychází z nejnovějších vědeckých poznatků týkajících se struktur a pochodů na povrchu a uvnitř buněk. A tak zatímco chemoterapie působí na obecné buněčné struktury, například na DNA, která je vlastní všem buňkám, biologické preparáty jsou nasměrovány na molekuly a pochody specifické pro buňky nádoru.

      Díky tomu nezpůsobují žádné život ohrožující komplikace a mají jen minimální vedlejší účinky.

       MECHANISMUS ÚČINKU

       V současnosti existující biologické léky na karcinom prsu jsou založeny na dvou principech. Buď jde o protilátky proti receptorům na povrchu buněk, nebo o tzv. malé molekuly zaměřené proti nitrobuněčným komponentům.

       Protilátky se podávají nitrožilně, malé molekuly jsou ve formě tablet. U nás jsou zatím registrovány k léčbě rakoviny prsu tyto účinné látky:

       • Trastuzumab
        Jedná se o protilátku proti tzv. receptoru HER2. Látka se váže na tyto patologické receptory a blokuje všechny děje jimi zprostředkované. Výsledkem je odumírání nádorových buněk. Tento efekt lze očekávat pouze v případě, že histologický rozbor prokáže zvýšenou přítomnost znaku HER2 na nádorové tkáni. Karcinom těchto biologických vlastností, podmiňujících účinnost protilátky trastuzumab, se vyskytuje přibližně u dvaceti procent léčených žen.
       • Bevacizumab
        Látka působí proti cévnímu růstovému faktoru – zabraňuje novotvorbě cév vyživujících nádor, takže nádor odumře. Učinkuje u pokročilého karcinomu, zejména v kombinaci s cytostatiky.
       • Lapatinib
        Látka se váže na nitrobuněčné části receptoru HER2 a dalších receptorů umožňujících růst. Díky lapatinibu se růst zastaví a buňky nádoru odumírají.

       Terapeutický přístup se volí vždy individuálně na základě biologické charakteristiky každého nádoru. Biologické léky se podávají dlouhodobě, tj. rok a déle, a to v určitých intervalech.

       Aplikují se buď samostatně, nebo v různých kombinacích s cytostatiky či hormony. Vzájemné kombinace různých druhů biologických látek jsou zatím ve fázi výzkumu.

       Léčba biologickými látkami je mimořádně nákladná, je ale plně hrazena zdravotními pojišťovnami. Má na ni právo každá pacientka, u níž se prokáže typ nádoru, na nějž biologická léčba učinkuje. Jestliže jsi onemocněla rakovinou prsu, udělej všechno pro to, aby ses dostala k nejmodernějším metodám léčby.

       Neboj se toho, že by si lékař mohl tvůj aktivní postoj vyložit jako nedostatek důvěry. Oba přece víte, že jde o tvé zdraví, o tvou bolest, o tvou budoucnost. Co tedy můžeš pro sebe udělat:

       • Zajímej se o histologický obraz svého nádoru, zejména o to, zda byla v tvém případě prokázána přítomnost znaku HER2 v nádorové tkáni. Zjišťování výskytu receptorů HER2 na nádorových buňkách je povinné a pro indikaci biologické léčby zcela zásadní.
       • Svěř se do péče jednoho z komplexních onkologických center. Jedině ta totiž mají akreditaci k biologické léčbě. Navíc mají přístup ke klinickým studiím a díky své specializaci i největší zkušenosti s léčbou rakoviny.
        zdroj:
        rakovinaprsu.cz

       Na projektu se podílí a finančně ho zajišťuje společnost EGIS Praha. Za spolupráci a podporu děkujeme skupině Penta.

       Kontakt: Magdalena Kořínková  •   manažerka kampaně Všechny jsme z Venuše  •   korinkovam@crs-company.cz  •   +420 774 922 263

       Kontakt
       Magdalena Kořínková
       manažerka kampaně Všechny jsme z Venuše
       korinkovam@crs-company.cz
       +420 774 922 263

       Vyrobilo CRS a.s.

       Vyrobilo CRS a.s.

       Všechny jsme z Venuše © 2019

       Všechny jsme z Venuše © 2019