O RAKOVINĚ PRSU

O RAKOVINĚ PRSU

Nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u žen. Ročně je v České republice zjištěno zhruba 6 000 nových případů. Nejčastější výskyt je mezi 50. a 60. rokem života.

PŘÍZNAKY

   • bulka nebo zatuhnutí v prsu,
   • zvětšení nebo změna tvaru a velikosti prsu,
   • zvětšení mízní uzliny v podpažní jamce,
   • zduření nebo zdrsnění kůže prsu,
   • změna barvy kůže prsu,
   • vtažení bradavky s výtokem nebo bez výtoku.

PRŮBĚH

Nejčastěji si žena nahmatá tuhou bulku v prsu, která nebývá bolestivá. Při každodenní hygieně si může povšimnout změny tvaru prsu, vtažení bradavky, výtoku z bradavky. Přítomnost bulky v podpaží již může značit přítomnost nádorových metastáz v mízních uzlinách.

ZPŮSOB LÉČBY

Základní léčebnou metodou je operace, dále se používá chemoterapie, radioterapie a někdy i biologická a hormonální léčba.

CHIRURGICKÁ LÉČBA

Cílem operace je kompletní odstranění nádoru. Podle velikosti nádoru a polohy nádoru v prsu se volí prs zachovávající výkon, nebo odstranění celého prsu. Volba výkonu závisí na domluvě pacientky s operatérem. Po prs zachovávající operaci zpravidla následuje ozáření prsu. Odstranění celého prsu se provádí v případech, kdy technicky nelze provést prs zachovávající výkon, nebo u žen, které nechtějí být ozařovány.

OZAŘOVÁNÍ

Ozařování prsu se provádí zpravidla u pacientek po prs zachovávajících operacích, u pacientek s postižením uzlin a také v některých případech po úplném odstranění prsu. Nejčastěji se používá jen zevní ozařování (představme si to jako „rentgen“). V některých případech lze použít i tzv. brachyterapii. Jedná se o ozáření prsu skrz zavedené speciální hadičky dovnitř do prsu, do kterých se pak zavádí zdroj záření. Výhodou je zkrácení doby ozařování ze standardních cca 25 ozáření na 4.

CHEMOTERAPIE

Cytostatika, léky které tlumí růst rakovinných buněk a ničí je, se podávají jak v časných, tak v pokročilejších formách onemocnění. Lékaři se snaží léčbu individualizovat s přihlédnutím k biologické povaze nádoru, stádiu nemoci a mnoha dalším faktorům.  Léčba má za cíl snížit riziko návratu nemoci u nízkých stádiích a nebo prodloužit přežití pacientek s již pokročilým rozesetým (metastatickým) onemocněním. V onkologických centrech jsou k dispozici všechny typy moderních cytostatik. Léky jsou podávány většinou nitrožilně v ambulanci v různých časových intervalech, např. jedna infuze za tři týdny.

HORMONÁLNÍ LÉČBA

Růst více než poloviny všech nádorů prsu je povzbuzován ženskými pohlavními hormony, estrogeny. Pokud se sníží nebo trvale utlumí produkce těchto hormonů, dochází ke zpomalení až zastavení růstu nádorů. Tohoto využíváme jak k zajišťovací pooperační léčbě, tak u pokročilých stádií. Většina těchto léků je v tabletové formě a velmi dobře snášena. Délka léčby je u zajišťovací pooperační léčby několik let.

BIOLOGICKÁ LÉČBA

Léčba spočívá v podávání léků, které jsou vyvíjeny cíleně proti určitým nádorovým buňkám. Smyslem této léčby je zastavit růst nádorových buněk imunologickou cestou, působit pouze v místě postižení a ušetřit zdravé tkáně. Je ovšem vhodná jen asi pro 20 % žen, jejichž nádorové buňky obsahují na svém povrchu určitou bílkovinu. Podává se v infuzích nebo podkožně zpravidla po dobu 1 roku po operaci.

RIZIKOVÉ FAKTORY

   • rodinná dispozice
   • časná menstruace – před 12. rokem života a pozdní menopauza
   • užívání estrogenů v klimakteriu
   • ženy prvorodičky po 30. roce života
   • kouření
   • alkohol
   • obezita

PREVENCE

Každá žena by měla provádět samovyšetření prsu jednou měsíčně po proběhlé menstruaci. V rámci screeningu rakoviny prsu má každá žena od 45 let každé dva roky nárok na bezplatné vyšetření prsu – mamografie. U mladších či rizikových pacientek se doporučuje ještě vyšetření prsu ultrazvukem. Jedině zachycením rakoviny prsu v časném stádiu a adekvátní léčbou je možné pacientky trvale vyléčit!

 

Nádor prsu je nejčastějším zhoubným nádorovým onemocněním u žen. Ročně je v České republice zjištěno zhruba 6 000 nových případů. Nejčastější výskyt je mezi 50. a 60. rokem života.

PŘÍZNAKY

   • bulka nebo zatuhnutí v prsu,
   • zvětšení nebo změna tvaru a velikosti prsu,
   • zvětšení mízní uzliny v podpažní jamce,
   • zduření nebo zdrsnění kůže prsu,
   • změna barvy kůže prsu,
   • vtažení bradavky s výtokem nebo bez výtoku.

PRŮBĚH

Nejčastěji si žena nahmatá tuhou bulku v prsu, která nebývá bolestivá. Při každodenní hygieně si může povšimnout změny tvaru prsu, vtažení bradavky, výtoku z bradavky. Přítomnost bulky v podpaží již může značit přítomnost nádorových metastáz v mízních uzlinách.

ZPŮSOB LÉČBY

Základní léčebnou metodou je operace, dále se používá chemoterapie, radioterapie a někdy i biologická a hormonální léčba.

CHIRURGICKÁ LÉČBA

Cílem operace je kompletní odstranění nádoru. Podle velikosti nádoru a polohy nádoru v prsu se volí prs zachovávající výkon, nebo odstranění celého prsu. Volba výkonu závisí na domluvě pacientky s operatérem. Po prs zachovávající operaci zpravidla následuje ozáření prsu. Odstranění celého prsu se provádí v případech, kdy technicky nelze provést prs zachovávající výkon, nebo u žen, které nechtějí být ozařovány.

OZAŘOVÁNÍ

Ozařování prsu se provádí zpravidla u pacientek po prs zachovávajících operacích, u pacientek s postižením uzlin a také v některých případech po úplném odstranění prsu. Nejčastěji se používá jen zevní ozařování (představme si to jako „rentgen“). V některých případech lze použít i tzv. brachyterapii. Jedná se o ozáření prsu skrz zavedené speciální hadičky dovnitř do prsu, do kterých se pak zavádí zdroj záření. Výhodou je zkrácení doby ozařování ze standardních cca 25 ozáření na 4.

CHEMOTERAPIE

Cytostatika, léky které tlumí růst rakovinných buněk a ničí je, se podávají jak v časných, tak v pokročilejších formách onemocnění. Lékaři se snaží léčbu individualizovat s přihlédnutím k biologické povaze nádoru, stádiu nemoci a mnoha dalším faktorům.  Léčba má za cíl snížit riziko návratu nemoci u nízkých stádiích a nebo prodloužit přežití pacientek s již pokročilým rozesetým (metastatickým) onemocněním. V onkologických centrech jsou k dispozici všechny typy moderních cytostatik. Léky jsou podávány většinou nitrožilně v ambulanci v různých časových intervalech, např. jedna infuze za tři týdny.

HORMONÁLNÍ LÉČBA

Růst více než poloviny všech nádorů prsu je povzbuzován ženskými pohlavními hormony, estrogeny. Pokud se sníží nebo trvale utlumí produkce těchto hormonů, dochází ke zpomalení až zastavení růstu nádorů. Tohoto využíváme jak k zajišťovací pooperační léčbě, tak u pokročilých stádií. Většina těchto léků je v tabletové formě a velmi dobře snášena. Délka léčby je u zajišťovací pooperační léčby několik let.

BIOLOGICKÁ LÉČBA

Léčba spočívá v podávání léků, které jsou vyvíjeny cíleně proti určitým nádorovým buňkám. Smyslem této léčby je zastavit růst nádorových buněk imunologickou cestou, působit pouze v místě postižení a ušetřit zdravé tkáně. Je ovšem vhodná jen asi pro 20 % žen, jejichž nádorové buňky obsahují na svém povrchu určitou bílkovinu. Podává se v infuzích nebo podkožně zpravidla po dobu 1 roku po operaci.

RIZIKOVÉ FAKTORY

   • rodinná dispozice
   • časná menstruace – před 12. rokem života a pozdní menopauza
   • užívání estrogenů v klimakteriu
   • ženy prvorodičky po 30. roce života
   • kouření
   • alkohol
   • obezita

PREVENCE

Každá žena by měla provádět samovyšetření prsu jednou měsíčně po proběhlé menstruaci. V rámci screeningu rakoviny prsu má každá žena od 45 let každé dva roky nárok na bezplatné vyšetření prsu – mamografie. U mladších či rizikových pacientek se doporučuje ještě vyšetření prsu ultrazvukem. Jedině zachycením rakoviny prsu v časném stádiu a adekvátní léčbou je možné pacientky trvale vyléčit!

 

Na projektu se podílí a finančně ho zajišťuje společnost EGIS Praha. Za spolupráci a podporu děkujeme skupině Penta.

Kontakt: Magdalena Kořínková  •   manažerka kampaně Všechny jsme z Venuše  •   korinkovam@crs-company.cz  •   +420 774 922 263

Kontakt
Magdalena Kořínková
manažerka kampaně Všechny jsme z Venuše
korinkovam@crs-company.cz
+420 774 922 263

Vyrobilo CRS a.s.

Vyrobilo CRS a.s.

Všechny jsme z Venuše © 2019

Všechny jsme z Venuše © 2019